top of page

אש קודש - יישוב בהר אפרים

אש קודש הוא יישוב קהילתי - חקלאי בעל צביון דתי תורני


היישוב ממוקם במזרח גוש שילה על גבעה בגובה 830 מ' והוא מוקף בכרמי יין, זיתים ובוסתנים, וצופה אל נופי השומרון ובקעת הירדן


היישוב הוקם בשנת תשס"א (2001), על ידי מספר חלוצים שהחלו לטפח ולפתח את המקום, בחקלאות ובבנייה


כיום, מונה היישוב כ-450 נפש ומתגוררות בו 90 משפחות ומספר רווקים והיישוב ממשיך וקולט משפחות חדשות


היישוב דוגל בעבודה עברית, חקלאות, בנייה, גאולת קרקע וחיבור לאדמת הארץ בפן המעשי ובפן הרוחני. הכרמים הרבים הפזורים סביב היישוב מעובדים על ידי חקלאים תושבי היישוב וכך גם מרבית הבתים בו.


היישוב קרוי על שם אש קודש גילמור, שנרצח בירושלים בשנת תשס"א

ועל שם ספרו של האדמו"ר מפיאסצ'נה ר' קולונימוס קלמן שפירא שכתביו נמצאו בגטו ורשה - ביניהם הספר - אש קודש

bottom of page