top of page

שירותים קהילתיים

חינוך:
ביישוב מוסדות חינוך לגיל הרך ובהם:

  • משפחתון לפעוטות

  • גן רב גילאי לילדים בני 3-5.

 

חינוך יסודי מקבלים הילדים בבתי הספר ותלמודי התורה שביישובים הסמוכים ובהם: שילה, עלי, מכמש ועדי עד.

בית כנסת: 
בית כנסת מרכזי לכל העדות. 

מקווה:
ביישוב מקווה נשים ומקווה כלים.
בבורות המים האזוריים, וביישוב שילה ניתן למצוא מקווה לגברים.


מועדון:
ביישוב מועדון המכיל את מגוון השירותים הקהילתיים וכולל בתוכו:

  • ספריה ופינת קריאה למגוון גילאים.

  • חדרי חוגים.

  • תלמוד תורה לשעות אחר הצהרים.

  • אולם לשמחות ואירועים משפחתיים.

 

מכולת:

ביישוב שילה ישנן 2 צרכניות גדולות לכל האזור.


קופות חולים ושירותים רפואיים: 

ביישוב שילה וביישוב עלי למגוון קופות החולים.

bottom of page